Kálvin háttal – de az igék legalább a talpunk alatt

Perspektivikus ábrázolásmódok – mint világszemléletek

Békési Sándor verse