Negyed század az ökumené szolgálatában

Híradás az Ökumenikus Tanulmányi Központ utolsó közgyűléséről.

A dr. Tóth Károly ny. püspök által 1991-ben alapított Ökumenikus Tanulmányi Központ (ÖTK) 2015. május 27-én tartotta 25. – minden bizonnyal utolsó – közgyűlését. Tóth Károly ny. püspök, az ÖTK elnöke halála (2014. június 16.) után a Közgyűlés – a megszűnő anyagi és infrastrukturális támogatás miatt is – kimondta az Egyesület jogutód nélküli megszűnését.

A közgyűlésen dr. Tenke Sándor ügyvezető összefoglalta az ÖTK negyedszázados munkáját: többek között a Tanulmányi Füzetek-sorozat fontosságát, a Terra Sacra zarándokutak-program úttörő voltát és jelentőségét, a hazai felekezetközi tanácskozások tartását és nemzetközi konferenciákon (Societas Oecumenica, Bensheimi Felekezettudományi Intézet rendezvényei stb.) részvételét.

Megemlékezett dr. Tóth Károly püspök munkásságáról és idézett a temetésén elhangzott beszédekből, ill. a halála kapcsán megjelent értékelésekből. (Nagy részük a Confessio 2014/3. számában olvasható).

Megköszönte az ÖTK önkéntes külső szakembereinek (orthodox, római katolikus és protestáns teológusok, lelkészek és más szakértők), valamint a belső szolgatársak, munkatársak odaadó munkáját az elmúlt 24 évben. 

Az ügyvezető elnök kifejezte köszönetét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának és a Zsinat Elnökségének negyed évszázados anyagi és erkölcsi támogatásáért, valamint a Dunamelléki Egyházkerület Közgyűlésének és Elnökségének, hogy az ÖTK rendelkezésére bocsátotta Bocskai úti ingatlanát irodának, annak megalakulásától.

Köszönetet mondott a testvéregyházak támogatásáért is.

Tegye Isten maradandóvá az Ökumenikus Tanulmányi Központ munkáját!

Az alábbiakban a Közgyűlésen elhangzott két beszámolót adjuk közre: a zarándokutakról Gimesi Zsuzsa, a bensheimi ökumenikus intézet konferenciájáról dr. Szentpétery Péter tollából.

A Szerkesztőség

Hasonló anyagaink