A Kálvin Kiadó ajánlója

 

Fekete Károly
Két percben

Ige – gondolat – fohász

Fr/5; 248 oldal; keménytáblás védőborítóval; 2500 Ft

 

 

„Jól megválaszolt Jézus a kísértőnek, amikor azt mondta: »Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik« (Mt 4,4). Lelkünk állóképessége olykor fontosabb, mint a fizikai, anyagi vagy szellemi állóképességünk… Lelkünk állapotát Isten igéje tartja karban.”

Fekete Károly református püspök, egyetemi tanár kétperces időkeretben elhangzott elmélkedéseiből, az ige – gondolat – fohász vázra épülő „kétperceseiből” adunk közre válogatást, amelyeket a szerző a Kossuth Rádió hajnal hat órai hírek előtt elhangzó „napi imádsága” számára fogalmazott. Keresztyén ünnepeink üzenete, a zsoltárok hangja, az evangéliumokban írásba foglalt jézusi szavak és az apostoli intelmek abban segítik az olvasót, hogy a lélek belső derűje és állóképessége mindennap növekedjék.

______________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343
Weboldal: kalvinkiado.hu; facebook.com/kalvin.kiado
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

 

Pecsuk Ottó
Pontos. Természetes. Érthető

A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai

B/5; 312 oldal; kartonált; 2500 Ft

 

 

Pecsuk Ottó 2019-ben megvédett habilitációs értekezésének témája a bibliafordítás. Fontos helyet kap benne a történeti áttekintés, a fordításelméleti megközelítések, a konkrét bibliafordítói gyakorlatok, a világszerte tapasztalható és Magyarországon is érzékelhető folyamatok és trendek kritikai értékelése, rendszerezése. A könyv középpontjában E. A. Nida elmélete és gyakorlata, illetve a bibliatársulati keretek között végzett bibliafordítás áll, kitekintéssel a tervezett magyar ökumenikus bibliafordítás kérdéseire.

„Bár a bibliafordítás elméletéről vagy gyakorlatáról néhány bevezető munka már magyar nyelven is megjelent, Pecsuk Ottó könyve a feldolgozott szakirodalom mennyisége és a téma tárgyalásának összetettsége terén messze túlhaladja ezeket az írásokat. Az egyik fő eredménye azoknak a fordítói elveknek, illetve eljárásoknak a kimunkálása, amelyek akár a Bibliatársulat jövőbeli munkájához is elvi alapvetést és gyakorlati útmutatást jelenthetnek majd.” (Kustár Zoltán)

„A szerző egységben láttatja a bibliafordítás elméletét és gyakorlatát a kezdetektől napjainkig, az idegen nyelvektől a magyar bibliafordítások világáig haladva. Kiváló tanító és tudományos munkának tartom, amely közvetít a fordításelmélet és a bibliatudomány között, s ezzel olyan szakmai alapot teremt, amely hozzájárulhat a felekezetek közötti kölcsönös megértéshez.” (Martos Levente Balázs)

______________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343
Weboldal: kalvinkiado.hu; facebook.com/kalvin.kiado
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

 

Kálvin János
Evangéliumi harmónia I–III.

Máté, Márk és Lukács evangéliumának magyarázata

Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 11/1–3

B/5; 348+352+344 oldal; műbőrkötés; 7900 Ft

Kálvin a négy evangélium magyarázatát együtt adta ki 1555-ben, János evangéliumának már két évvel korábban megjelent kommentárjához hozzáfűzve Máté, Márk és Lukács „egybehangzó harmóniaként” megszerkesztett magyarázatát. „Kálvin célja nem az, hogy egyetlen művet komponáljon a három (...) evangéliumból, vagy rövidítések és kihagyások révén egybevont elbeszéléssel mutassa be Jézus életét, vagy könnyen kezelhető szöveget és prédikációforrást szerkesszen a katekizálás és misszió számára.

A célja elsősorban az evangéliumi szövegek teljesebb megértése, azaz egy olyan összeállítás (compedium) közreadása, amely lehetővé teszi, hogy – Máté evangéliumát vezérfonalul véve – egymás mellé helyezve olvashassuk a három evangélium teljes anyagát, és így nyomban láthassuk a hasonlóságot és a különbséget. »Semmit sem hagyok ki abból, amit a három közül valamelyik leírt, ugyanakkor azt, ami mindnyájuknál megvan, egy kontextusba rendezem« – mondja Kálvin.” (Bogárdi Szabó István Előszavából)

A szinoptikus evangéliumokhoz írt kommentárt Buzogány Dezső fordításában adjuk közre, a bibliai szakaszok szemléletes egymás mellé rendezésével, jegyzetekkel.

______________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343
Weboldal: kalvinkiado.hu; facebook.com/kalvin.kiado
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

 

Sally Ann Wright 
Családi áhítatok a Bibliával

365 áhítat és imádság az egész családnak

195×230 mm; 384 oldal; keménytáblás; 5900 Ft

 

Az év minden napján együtt olvashatja a család a bibliai történeteket és üzeneteket. A színes képek és az egyszerű szövegek a gyerekek számára is érdekessé és érthetővé teszik Isten igéjét. Reméljük, hogy az áhítatok utáni közös beszélgetések és imádságok közelebb hozzák a családtagokat Istenhez és egymáshoz is. Rajzolták: Honor Ayres, Paola Bertolini Grudina, Estelle Corke, Frank Endersby, Melanie Florian.

______________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343
Weboldal: kalvinkiado.hu; facebook.com/kalvin.kiado
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

 

Lovas András
A bölcsesség kezdete

A/5; 232 oldal; kartonált; 2000 Ft

 

 

 

Lovas András református lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens Példabeszédek könyvéről szóló igehirdetései a gazdagréti református gyülekezetben hangzottak el. Ebben a könyvben ezeknek a tematikus megközelítésben megfogalmazott igehirdetéseknek a szerkesztett kiadását olvashatjuk. A szerző arra törekszik, hogy a mai olvasó számára is kibontakozzon a helyes élet, a jó döntéshozatal titka gondolkodásunk és jellemünk alakításában, a különböző élethelyzetekben – a bibliai bölcsesség: az ószövetségi kijelentés és Jézus Krisztus evangéliuma fényében.

______________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343
Weboldal: kalvinkiado.hu; facebook.com/kalvin.kiado
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

 

Bibliaolvasó Kalauz
a 2021. évre

300 Ft 270 Ft

Fr/5; 128 oldal; kartonált; 300 Ft

 

A Biblia elmélyült, rendszeres egyéni és közösségi olvasását segíti ez a kiadvány egy ó- és egy újszövetségi igeszakaszt ajánlva minden napra.

Szintén megrendelhető már az Így szól az Úr! A 2021. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, valamint a Reformátusok falinaptára 2021 is.

______________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343
Weboldal: kalvinkiado.hu; facebook.com/kalvin.kiado
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

Hasonló anyagaink