Confessio 2024/2

Negyvennyolcadik évfolyam, második szám

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Walter Dietrich: Három férfi

TÉMA: Egyház, válság, útkeresés

Füsti-Molnár Szilveszter: Élet-halál mezsgyéjén. Rendszeres teológiai és etikai szempontok egyházunk válságához és útkereséséhez

Magyary Ágnes: Likvid társadalom likvid egyháza

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Szabó András: Szenci Molnár Albert 450 éve

TANÚSÁG

Tíz éve hunyt el  dr. Tóth Károly püspök

Szabó Gábor: Emlékezés dr. Tóth Károly püspök szolgálatára

Ritoók Zsigmond: Tóth Károly, a gyülekezeti lelkész

Szentpétery Péter: Új vallások, jó hangulat és a Societas Oecumenica. Emlékezés Tóth Károly püspökre, mint az Ökumenikus Tanulmányi Központ vezetőjére

Brückner Ákos Előd: Az ökumenikus lelkületű püspök

Gimesi Zsuzsa: Ökumenikus csoportok zarándokutakon a Szentföldön. Tóth Károly püspök úrra emlékezünk

Fogarasi Zsuzsa: A „LEHET” és „KELL” szorításában. Emlékkiállítás a Ráday Múzeumban, Kecskeméten, Tóth Károly püspök halála évfordulóján

SZÉPMÍVESSÉG

Zsirai László versei: Lelkünk kis zugában; Ne úgy, de úgy

Hegedűs Imre János: A végtelen idő gyomrában (elbeszélés)

Aniszi Kálmán: Átlényegült volna? (filozófiai karcolat)

Petrőczi Éva: Szalónaki kirándulás. Szenci Molnár Albert 450. születésnapjára (vers)

Fazekas István versei: Júdeai képek; Írlak téged

Feke György: Beszélgetés Fábri Annával a Telekiekről. A művelődéstörténet Száz év magánya

FIGYELŐ

Balogh Róbert: „Az igehirdetés bolondsága”, mint a cigánymisszió megtartó ereje

Berecz Ágnes: „Harangoznak a templomban” – A Ráday család és a református egyház ügyei Mária Terézia idején

Korszakformáló keresztyének (3.)

Békefy Lajos: Beszélgetés Christoph Stückelberger svájci református szociáletika professzorral, a világhírű Globethics.net alapítójával

Magyar fotóművészek Amerikában (1914-1989)

Gimesi Zsuzsa: Kertész, Moholy-Nagy, Capa, Brassai, Thorek és a többiek… Az év fotókiállítása a budapesti Szépművészeti Múzeumban

Műelemzés – egyháztörténeti szemszögből

Wirth Gábor: Egy mellékszereplő a kép szélén – Madarász Viktor: Bethlen Gábor tudósai körében

Húsvéti táncjáték

Gimesi Zsuzsa: Kivirágzott keresztfája. A húsvéti ünnepkör gazdagsága a MÜPA színpadán

Film

Szücs Péter: Majdnem, de mégsem. Kritika a „Most vagy soha!” című filmről

Színház

Feke György: Dosztojevszkij és Columbo felügyelő találkozása az Örkény Színházban

Könyvszemle

Karasszon István: Felvidéki reformátusság képekben. Lévai Attila - Petheő Attila - Somogyi Alfréd - Tömösközi Ferenc (szerk.), A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház képes története. Fénnyel írott történetünk a lévai zsinattól a lévai zsinatig

Seffer Valentina: Makoto Fujimura, Művészet + hit. Az alkotás teológiája

Aniszi Kálmán: Erdélyi magyar kulturális szótár. Szerkesztette: Kolozsvárt Benő Attila és Péntek János

Zsirai László: Aniszi Kálmán, Az igazságkereső

Aniszi Kálmán: Küldetéses költő. B. Mihály Csilla, Versek, égi pásztorok

Szabó Előd: A vallásszabadság védelmében. Albert András, Gróf Bethlen Miklós kancellár és az erdélyi vallásszabadság (1666-1704)

Békefy Lajos: Közép-európai sorsjegyek angol és német kiadásban

Aniszi Kálmán: Albert Júlia, Sorskérdéseink hordozója, Csép Sándor

A keresztyénüldözés világindexe 2024

Békefy Lajos: Megjelent az Open Doors jelentése a 2023. évi üldözések

A Kálvin Kiadó ajánlója

Huber Wolfgang: Dietrich Bonhoeffer. A szabadság felé vezető úton

Szabó Elődné Melinda (szerk.): Mindennap veled. Középiskolai áhítatok

Kibic erdélyi kártyajáték és Kibic kvíz

Ferkó Zoltán: Támogassuk Kóbort, az erdélyi szórványmagyar falut a Játékkal!

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Balogh Róbert református lelkipásztor
Békefy Lajos református lelkipásztor, egyházi közíró, szociáletika-kutató
Berecz Ágnes könyvtáros, a Ráday Gyűjtemény igazgatója
Brückner Ákos Előd O. ciszterci plébános
Dietrich, Walter emeritus professor (Bern)
Fazekas István református lelkipásztor, író, költő, drámaíró
Feke György újságíró
Ferkó Zoltán középiskolai tanár
Fogarasi Zsuzsa muzeológus, a Ráday Múzeum igazgatója
Füsti-Molnár Szilveszter református lelkipásztor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Hegedűs Imre János író, irodalomtörténész, tanár
Karasszon István református teológus, teológiai egyetemi tanár (KRE HTK)
Magyary Ágnes író, tanár
Petrőczi Éva költő, műfordító, irodalomtörténész, ny. egyetemi docens
Ritoók Zsigmond klasszika-filológus, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
Seffer Valentina vallástanár
Szabó András irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár
Szabó Előd református lelkipásztor, a Pápai Református Teológiai Akadémia intézetvezető egyetemi tanára
Szabó Gábor ny. református esperes
Szentpétery Péter evangélikus teológiai egyetemi tanár
Szücs Péter újságíró, az Intranet munkacsoport vezetője
Wirth Gábor főiskolai tanár (Edutus Egyetem)
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/3

A negyvenhetedik évfolyam, harmadik szám tartalomjegyzéke.