A Kálvin Kiadó ajánlója

A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai

A Heidelbergi Káté

A Második Helvét Hitvallás

A/5 méret; 312 oldal; kartonált; 1100 Ft

A Heidelbergi Kátét (1563) Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár írta. Magyar szövegét az eredeti, egymással egyenrangú német és latin szöveg alapján, a Victor János által átdolgozott Erdős József-féle és a Tavaszy Sándor-féle elterjedt fordítások figyelembevételével szerkesztette a Magyar Református Egyház Generális Konventjének kátészerkesztő bizottsága (2013). Jelen fordítást a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2012. november 16-ai határozatával fogadta el.

A Második Helvét Hitvallást (1566) Bullinger Henrik írta. Christophorus Froschoverus 1568. évi zürichi kiadása alapján fordította és jegyzetekkel ellátta Buzogány Dezső (2017). Jelen fordítást a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2016. november 16-ai határozatával fogadta el.

A két hitvallási irathoz Fekete Károly, illetve Nagy Barna tanulmánya nyújt bevezetést.

_________________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. • Tel.: (06-1) 386-8267, (06-30) 276-7343
Web: kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado • E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

Zámbóné Tóth Emese

Tiétek a mennyek országa

Imádságok gyermekeknek

152×167 mm; 124 oldal; keménytáblás; 1300 Ft

 

Jézus így figyelmeztette tanítványait: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa!” (Mt 19,14). E könyv komolyan veszi Jézus intését: segíteni szeretné a kisebb és nagyobb gyermekeket abban, hogy Jézushoz jöhessenek. Amikor fel-felolvasunk ezekből az imádságokból gyermekeiknek, vagy iskolásként már maguktól is kezükbe veszik saját imádságos könyvüket, biztosan könnyebben megértik, mit jelent életük hétköznapi és nagy pillanataiban: család és otthon; ünnepek és vasárnapok; iskola; társak és tanárok; barátság, szerelem, konfliktusok; az élet nagy kérdései. Jézus hívogató szava a számukra: Tiétek a mennyek országa!

_________________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. • Tel.: (06-1) 386-8267, (06-30) 276-7343
Web: kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado • E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

Sztelek Csilár

Döme

Beszélgetős könyv kicsiknek


137×148 mm; 184 oldal; keménytáblás; 1700 Ft

E kis beszélgetős könyv tíz fejezetében a gyermekélet egy-egy fontos témájának különböző epizódjait ismerhetjük meg az óvodás élettől kezdve a kórházi kezelésen át a költözésig. Döme, aki már középső vagy nagycsoportos óvodás, sokat beszélget szüleivel. Szülei mindig Döméhez, az ő gyermeki gondolkodásához szabják válaszaikat, miközben a hit és az élet igazságait és értékeit próbálják neki átadni. A Döme és szülei között elhangzó párbeszédek egyrészt példát adnak a könyvet olvasó családoknak arra, hogyan beszélgessenek óvodás gyermekeikkel, másrészt el is indíthatják a beszélgetést a szülők és gyerekek vagy a nagyszülők és unokáik között, és ebben segítenek az imádságok mellett az ajánlott bibliai igék is. A szerző saját illusztrációi egy örömteli, békés, de izgalmas világot tárnak a történeteket olvasó vagy hallgató gyerekek elé.

_________________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. • Tel.: (06-1) 386-8267, (06-30) 276-7343
Web: kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado • E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

[[paginate]]

Legyetek férfiak!

Bibliai szövegválogatás


Fr/5; 84 oldal; kartonált; 600 Ft

 

Egyes férfiak hajlamosak azt gondolni, hogy mindent meg tudnak oldani csak azért, mert ők az „erősebbik nem”. Mások boldogtalanok, mert nem felelnek meg ennek az elvárásnak. Valójában azonban az erős férfi éppen annyira rászorul a tanításra, bátorításra, vigasztalásra, mint bárki más. A Biblia sok segítséget ad abban, hogyan legyünk Isten szerinti férfiak, akik felvállalják a küldetésüket, Istentől kapott megbízatásukat, ugyanakkor nem önmagukban bíznak, hanem Istenben, akitől a feladataikat kapták, és aki ezek elhordozásához erőt is ad nekik. Ez a rövid bibliai szövegválogatás segít eligazodnunk a munkánk kihívásaiban, megtalálnunk az egyensúlyt a család és a munka között, igazi tanítványokká válnunk, úrrá lennünk belső konfliktusainkon, és rátalálnunk az érett, kipróbált hitre: „…míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra” (Ef 4,13).

_________________________

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. • Tel.: (06-1) 386-8267, (06-30) 276-7343
Web: kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado • E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

Hasonló anyagaink