„Nem a bolygót, önmagunkat kell megmenteni…”

Víz: a 21. század nagy kihívása

A 21. századi ember feleletkeresése az élet kérdéseire

Az emberi test értékének változása a 21. században

Más-e, és mitől más az új generáció?

Generáció fókuszú szolgálat

Globalizáció és az egyház

Túlnépesedés, erőforrás szűkösség, „élettér” konfliktusok

Holta után is prédikál

„Én az életet kaptam itt”

Reformáció, kultúra, identitás

A reformáció a mai keresztyén öntudatban

Reformáció és egyházszervezet

Szervezet, irányítás és konfliktusmegoldás a gyülekezetben

A reformáció egykor és ma – a reformáció és a társadalom

Pasztorálpszichológiai gondolatok a reformáció témáinak időszerűségeiről a mai ember számára

Hitvallásos keresztyénség

A reformáció maradandó üzenetei

Keresztyén identitás a 21. századi kultúrában

Szemelvények a mai Y generációról