A reformáció egykor és ma – a reformáció és a társadalom

Pasztorálpszichológiai gondolatok a reformáció témáinak időszerűségeiről a mai ember számára

Hitvallásos keresztyénség

A reformáció maradandó üzenetei

Keresztyén identitás a 21. századi kultúrában

Szemelvények a mai Y generációról

Civilizációféltés, bezárkózás, identitásőrzés