Pilinszky: Harmadnapon és Introitusz c. verseinek holland fordítása Hermán Mostert Rebekkától

Gaál Gyula orgonái Hollandiában

Magyar levéltári anyag Hollandiában