Takács E. Ildikó versei

Bizonyságtétel haikuban

Mélység s magasság
végtelen - Isten nélkül
a lét védtelen.

„Az én segítségem az Úrtól van…”.( Zsolt 121,2)

 

Magadat mástól
másokat tőled véd a
Tízparancsolat.

„ Ki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát” (Péld 19,16)

 

Hitünk „vak” marad
Jézus Krisztus nélkül, Ő
teszi látóvá.

„Sem magasság. sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el
minket  Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 8,39)

 

Az örökélet,
lélek-haza-találás
a földi létből.

„…az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet
a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6,23)

 

Keresztyén létünk
Isten, egyén, közösség
összhangzattana.

„Az egyháznak a Jézus a fundamentuma…” (392. dicséret)

Hasonló anyagaink