A Kálvin Kiadó ajánlója

Czeglédy Sándor: Jézus, segíts!

Válogatott igehirdetések.
Szerkesztette: Fekete Károly
A/5 méret; 196 oldal; kartonált; 1600 Ft
Kálvin Kiadó, 2018

A kötetben olvasható igehirdetések az igehirdető Czeglédy Sándort (1909–1998) mutatják be a mai olvasók számára, dr. Fekete Károly szerkesztésében. A prédikációkból, igemagyarázatokból is előtűnik Czeglédy Sándor meggyőződése: „Nem érdemli meg nevét az a teológia, amely elfelejti, vagy nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy »idegenek és vándorok vagyunk a földön«.” „A teológiát nem lehet gettóban művelni; annak az egyháztörténet tanulsága szerint vállalkoznia kell arra, hogy beleilleszkedjék a kor kulturális kontextusába, megalkuvások nélkül, identitását megőrizve, de nem félelemmel és aggályoskodva, hanem a segíteni kész szeretet indulatával.” Imádságos lelkületű írásmagyarázó volt. Ezt azzal is kifejezte, hogy igehirdetéseinek felső sorába mindig kiírta a kettős „JJ” betűt: Jesu juve – Jézus, segíts! Meggyőződése volt – ahogy J. S. Bachnak is –, hogy igei invenció, kreativitás és üzenet nincs Jézus Krisztus segítsége nélkül.

A Magyar református igehirdetők sorozatban 20. századi igehirdetők prédikációiból teszünk közzé válogatásokat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és a mai olvasóközönség számára is érthető és építő üzeneteket hordoz. A sorozat Álmokat álmodni címmel ugyancsak dr. Fekete Károly szerkesztésében megjelent, első kötetében dr. Rózsai Tivadar (1914–1990), egykori debreceni vallástanár válogatott igehirdetéseivel találkozhat az olvasó.

[[paginate]]

Tom Wright: Az én evangéliumom szerint

Mit mondott Pál apostol valójában?
Fordította: Görgey Etelka
A/5 méret; 216 oldal; kartonált; 2200 Ft
Kálvin Kiadó, 2018

„Pál apostol legalább annyira provokatív ma, mint volt az 1. században. Akkoriban megkövezték, mostanában inkább szavakkal támadják. Néhányan még mindig ártalmas, sőt veszélyes alaknak gondolják. Mások úgy vélik, a Mester után közvetlenül ő a keresztyénség legnagyobb tanítója. A tudományos világra ez a szélsőségesség ugyanúgy érvényes, mint az átlagemberekre.

Az anglikánok meglehetősen hűvösen és kimérten közelítenek Pálhoz – ahogy illik. Mi nem akarunk túlságosan lelkesek lenni, attól túl »protestánsnak« tűnnénk. De kárhoztatni sem szeretnénk senkit, mert az meg túl »katolikus« lenne. Nem akarunk minden egyes szót nagyon komolyan venni – túl konzervatívnak sem akarunk látszani. Ám ha csak legyintünk rá, akkor pedig túl liberálisnak mondanak. Így hát inkább csak a kedves igehelyeinket hozzuk elő, azt a néhány »aranymondást« (mint például az 1Kor 13-at, amely legalább annyira népszerű, mint amennyire az 1Kor 11 népszerűtlen), azt a kedvenc témát (például a »Krisztusban létet«, amelyet tetszés szerint úgy ködösíthetünk, hogy bármilyen teológiai nézet alátámasztására alkalmas legyen) vagy esetleg kedvenc levelet (valószínűleg a Filippit, mert rövid, világos és jókedvű – egészen más, mint a hosszú, nyögvenyelős és borús hangvételű 2Kor; éppen alkalmas a nagyböjti időszakra, ahová az olvasmányrendünk helyezi, arról nem is szólva, hogy két fejezetnyi szól benne a pénzről is, amitől aztán teljesen zavarba jövünk).

Én azonban, miután nagyjából húsz éven keresztül Szent Pál »társaságában« éltem, mindezeket a megállapításokat túlságosan kevésnek találom.”

E gondolatokkal kezdi könyve Előszavát Tom Wright (vagy másként N. T. Wright, szül. 1948), az egyik legismertebb kortárs újszövetséges teológus, számos könyv és publikáció szerzője, a St. Andrews-i Egyetem professzora.

Klasszikus, először 1997-ben megjelent könyve Pál apostol teológiájának értelmezésével, illetve közelebbről is a megigazulás jelentésével foglalkozik. A hagyományos szemléletet, illetve egyes népszerű megközelítéseket megkérdőjelezve mutatja be a megtérése előtti és utáni Pált, illetve arra a kérdésre keresi a választ, hogy „mit mondott az apostol valójában”. Amellett érvel, hogy Pál teológiájának nem a középpontja volt a hit általi megigazulás, hanem a valódi központból, az „evangéliumból”, vagyis Jézus halálának és feltámadásának örömhíréből, és Krisztus Úrrá magasztalásából fakadó teológiai következtetés.

_______________

Kálvin Kiadó, 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (06-1)386-8267E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
kalvinkiado.hufacebook.com/kalvin.kiado

Hasonló anyagaink

A Kálvin Kiadó ajánlója

Fekete Károly: Két percben. Ige – gondolat – fohász | Pecsuk Ottó: Pontos. Természetes. Érthető. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai | Kálvin János: Evangéliumi harmónia I–III. Máté, Márk és Lukács evangéliumának magyarázata | Sally ...

A Kálvin Kiadó ajánlója

A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai, Tiétek a mennyek országa, Döme, Legyetek férfiak!