Confessio 2022/2

Negyvenhatodik évfolyam, második szám

Tartalomjegyzék:

MEDITÁCIÓ

Sógor Csaba: A kisebbségben élő Isten népe

Ravasz László gondolatai

TÉMA: Társadalmi számvetés és a társadalom mentális helyzetének összegzése

Csanády Márton Tamás: Társadalomtudományi számvetés a koronavírus idején

Karasszon István: Rezonálás Tringer László és Köntös László (2022/1), valamint Csanády Márton Tamás írására

ÉVSZÁZADOK FÉNYEI

Száz éve hunyt el Hugonnai Vilma

Réthelyi Miklós: Az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma

TANÚSÁG

Emléktábla Albert Gábornak Budán

Ács Margit: Albert Gábor, az értelmiségi

Darkó Jenő: Albert Gábor, a nemzetféltő író és szociográfus

Juhász Judit: Legendák – Albert Zsuzsa és Gábor

SZÉPMÍVESSÉG

Zsirai László versei: Hűség s szeretet; Miatta szép; Elvárás; Kíséret

Aniszi Kálmán: Temetés – anno… (elbeszélés)

Petrőczi Éva versei: Fohász Baranyáért; Baranyai szarvasrudli…

Arday Géza: Vatai László gondolatai Arany János jelentőségéről

Saitos Lajos versei: Radnóti stációi; Rögtönzött négysoros

FIGYELŐ

Békefy Lajos: A protestantizmus világgazdasági jelentősége. Gazdaságtörténeti és gazdaságetikai töredékek

Fazakas Gergely Tamás: Peregrinációról járvány idején. Beszélgetés a XVI-XVIII. századi magyarországi református diákok nyugati egyetemjárásáról

Huszár Pál: Lehet-e az emberi jog önpusztítás?

Képzőművészet

Békési Sándor: Bűn és bűnhődés tükre. Hieronymus Bosch képeinek kiállítása a Szépművészeti Múzeumban Menny és pokol között címmel 2022. április 9 – július 17.

Bartók Tavasz 2022

Gimesi Zsuzsa: A sokszínű Bartók-életmű

Színház

Feke György: Sarkából kifordított ajtó az Örkényben. Szabó Magda, Az ajtó

Filmsorozat

Szücs Péter: A besúgó. Szórakoztatni akar, nem tanítani

Musical

Gimesi Zsuzsa: Szikora Róbert – Lezsák Sándor: Az Ég tartja a Földet. Erzsébet a szerelem szentje

Könyvszemle

Bertha Zoltán: Jó példáért forduljunk eleinkhez! Aniszi Kálmán, Árral szemben. A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza

Aniszi Kálmán: Szétszóratásban is egységben. Arday Géza, Magamhoz rendeződtem. Emberek, emlékek, történetek

Földesdy Gabriella: Beke Albert: A behódolt velszi bárdok kora. A magyarországi írók és a hatalom viszonya a Rákosi- és a Kádár-korszakban

Szőke Etelka: Orvos-Tóth Noémi, Szabad akarat

Gimesi Zsuzsa: Virágnak világa, világnak virága. Keresztes Dóra képzőművész kötetéről

Kovách I. Bendegúz: Bert de Leede – Ciska Stark, Az Ige kibontakozása – A protestáns igehirdetés gyakorlata

Seffer Valentina: Ursula Koch, Rózsák a hóban. Katharina Von Bora élete

A Kálvin Kiadó ajánlója

Siba Balázs: Hétfőtől szombatig. Lelki rítusok és spiritualitás a mindennapokban

Ryrie, Alec (szerk.): A kereszténység történeti atlasza

 

E számunk szerzői:

Aniszi Kálmán író, esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
Arday Géza író, irodalomtörténész
Ács Margit író, esszé- és tanulmányíró, műkritikus, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Bertha Zoltán irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár
Békefy Lajos Ph.D. református teológus, közíró, a MRE DC Irodalmi Szekciójának egykori elnöke
Békési Sándor református teológus
Csanády Márton Tamás tudományos főmunkatárs, főiskolai tanár
Darkó Jenő történész, ny. egyetemi tanár
Fazakas Gergely Tamás irodalomtörténész
Feke György újságíró
Földesdy Gabriella kritikus, színháztörténész
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Huszár Pál ny. főgondnok, tanár
Juhász Judit közgazász, az Antall- és Boross kormány szóvivője, a Magyar Katolikus Rádió alapítója, az MMM sajtófőnöke
Karasszon István református teológus, egyetemi tanár
Kovách I. Bendegúz teológiai hallgató
Petrőczi Éva költő, író, műfordító, irodalomtörténész ny. egyetemi tanár
Ravasz László (1882-1975) püspök
Réthelyi Miklós orvos, ny. egyetemi tanár, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke
Saitos Lajos költő, szerkesztő
Seffer Valentina vallástanár
Sógor Csaba református lelkipásztor (Erdély)
Szőke Etelka református lelkipásztor, pár- és családterapeuta, HMT csoportvezető
Szücs Péter újságíró, tartalomfejlesztési szakreferens
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő

 

Hasonló anyagaink

Confessio 2024/1

A negyvennyolcadik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/4

A negyvenhetedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2023/3

A negyvenhetedik évfolyam, harmadik szám tartalomjegyzéke.