Confessio 2020/2

Negyvennegyedik évfolyam, második szám

TARTALOMJEGYZÉK:

MEDITÁCIÓ

Bóna Zoltán: A föld az Istené

TÉMA: Trianon - 100

Márkus Mihály: A reformátusság maradéka és a reformátori történelemszemlélet változásai (Trianon 1920-2020)

Manzinger Krisztián: A külhoni magyar közösségek autonómiatörekvéseit befolyásoló európai és honi tényezők

Csanády Márton: Trianon generációi. A 100 év, ahogy én látom

A Confessio körkérdése: Trianon mennyiben időszerű, meghatározó az Y, Z generáció és különösen az Ön számára?

Petkes Piroska Judit, Kállai Imre, Kovács Csaba, Németh Ábel, Szűcs Mátyás, Gönczy Anna, Rózsa Dávid, Szabó Levente, Buka Boglárka, Bárdos Szabolcs, Toró Nikolett, Kőhalmi Anett, Kacskovics Mihály Béla, Styaszni Dóra válasza

SZÉPMÍVESSÉG

Jóna Dávid: Értő szemnek (vers)

Csontos Márta: Trianon – Isten kezéből. Reményik Sándor nemzetfélő küldetéstudata (tanulmány)

Békési Sándor: Haza a magasban (regényrészlet)

Albert Zsuzsa: Hogy megmaradjon (vers)

Hegedűs Imre János: A fénymadár (elbeszélés)

Szetey Szabolcs: Post requiem (vers)

Saitos Lajos: Teremtmény és tanítvány (vers)

FIGYELŐ

Földvári István: A hittan és a természettudományos tantárgyak

Arday Géza: Vatai László társadalombölcseleti felfogása. Filozófiai alapvetés a Független Kisgazdapárt számára

Gobelinművészet

Békési Sándor: A szövőszék szószéki beszéde. Ferenczy Noémi Teremtés című kiállítása a Ferenczy Múzeumi Centrumban

Rock-opera

Gimesi Zsuzsa: Trianon

Trianon Múzeum

Tizennyolc állandó kiállítás

Színház

Feke György: Történelmi-önismereti krimi Trianon évfordulóján. Sárosi István drámája a székesfehérvári Vörösmarty Színházban

Dokumentumfilm

Szűcs Péter: Megbélyegzetten - 1968

Filmmúzeum

Orosz Károly: Négy évtizede történt: Elindult a bakterház. A vecsési 196-os vasúti őrház

Könyvszemle

Tóth Márta Dóra: Karasszon István (szerk.), Bevezetés az ugariti kultúrába. Ugarit – nyelv, kultúra és vallás

Bolváry Örs: Arday Géza legújabb esszéiről és tanulmányairól

Karasszon István: Doktorátus után. Kis Jolán – Lévai Attila (szerk.), „Mint folyóvíz mellé ültetett fa”

Baksa Brigitta: Az élő és pulzáló szülőföld regéje. Laza István, Ganajhordástól az örökkévalóságig. Egy üllői család a XX. században

Karasszon István: Hit és alkotmány. Szathmáry Béla, Református Egyházjog. A Magyarországi Református Egyház szervezete és működése

A Kálvin Kiadó ajánlója

Egyéves bibliaolvasó vezérfonal

Online olvasható kiadványok

A Vizsolyi Biblia. Hasonmás kiadás

 

E számunk szerzői:

Albert Zsuzsa író, költő, szerkesztő
Arday Géza író, irodalomtörténész
Baksa Brigitta főiskolai tanár
Bárdos Szabolcs teológiai hallgató
Békési Sándor teológus, tanszékvezető egyetemi tanár (KRE HTK)
Bolváry Örs nemzetközi jogász (Svájc)
Bóna Zoltán református lelkipásztor, a Theologiai Szemle felelős szerkesztője
Buka Boglárka teológiai hallgató (Délvidék)
Csanády Márton szociológus, főiskolai tanár, a Vallásszociológiai Kutatócsoport vezetője
Csontos Márta költő, irodalomtörténész
Feke György újságíró, a református honlap szerkesztője
Földvári István fizikus-kémikus
Gimesi Zsuzsa ny. református lelkipásztor
Gönczy Anna teológiai hallgató (Kárpátalja)
Hegedűs Imre János költő, író
Jóna Dávid költő, lapszerkesztő, médiatanár
Kacskovics Mihály Béla egyetemi hallgató
Karasszon István teológus, tanszékvezető egyetemi tanár (KRE HTK)
Kállai Imre doktorandusz (Kárpátalja)
Kovács Csaba teológiai hallgató (Belgrád)
Kőhalmi Anett egyetemi hallgató
Manzinger Krisztián jogász, egyetemi adjunktus (KRE ÁJK), a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete intézetvezető-helyettese
Márkus Mihály egyháztörténész, ny. püspök
Németh Ábel teológiai hallgató
Orosz Károly ny. mérnök, szépíró, publicista
Petkes Piroska Judit teológiai hallgató
Rózsa Dávid teológiai hallgató (Kárpátalja)
Saitos Lajos költő
Styaszni Dóra egyetemi hallgató
Szabó Levente teológiai hallgató
Szetey Szabolcs református lelkipásztor, főiskolai docens (KRE TFK)
Szűcs Mátyás teológiai hallgató
Szűcs Péter újságíró
Toró Nikolett egyetemi hallgató (Erdély)
Tóth Márta Dóra doktorandusz

Hasonló anyagaink

Confessio 2021/1

A negyvenötödik évfolyam első számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/4

A negyvennegyedik évfolyam negyedik számának tartalomjegyzéke.

Confessio 2020/3

A negyvennegyedik évfolyam harmadik számának tartalomjegyzéke.