B. Mihály Csilla versei

MINT A KERTEK

Jó reményem holt papíron
napba sírom, fénnyel írom
önmagamhoz szólva nektek:
élni úgy kell, mint a kertek.

Mindig talpon, frissen, ébren,
csend-virágzó békességben,
hogyha erre jár a Gazda,
keblét büszkeség dagassza.

Mert tiéd a sorsa félig,
s majd gyümölcsödet, ha érik,
őz-szelíden s eltökélve
ejtsd az éhezők ölébe.

S hogyha kedved télbe fárad,
vagy vihar zúg, törve ágad,
– jól tudom, hogy közhelyes, de –
gyógyír lesz a sok sebedre

az, hogy tiszta szívből adtál,
önmagadhoz hű maradtál,
úgy öleltél, mint a kertek,
s mindazok, kik élni mertek.

 

AZ UTCÁN

Nyugalmas fénye gyúl a szűzi estnek,
s a Láthatatlan csöndje földre száll,
a csillagok ma halk imát rebegnek.
Nem hallja ember; hinni gyönge már.

Gubóba zárja végtelen magánya
s mint óriásbáb rója holt körét,
kicsinységét is észrevenni gyáva,
amerre lép: csak fájdalom, sötét.

Pedig jövője és a múltja égi,
vállát simítja csend-neszek hada,
egy pillanatra tán valóban érzi,
hogy fény az útja, s nincsen egymaga.

 

VETÉS

Tele a zsebem maggal,
imákat szór a hajnal
derengő fénye, s egyre
simítja rá a kertre,

sugarát földbe ássa,
csábítja selymes árka,
teremni vágyó völgye
hívja, hogy fogja össze

égit a földi mással,
kegyelem cseppje által
ünnepi csendbe mélyed,
s szárnyakat bont az élet.
 

Hasonló anyagaink