Szetey Szabolcs: A magyarországi protestáns népfőiskolák

Horváth Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon (1945-1948)

Búcsúzunk Ladányi Sándor professzortól (1937-2014)