Nagy záporok után

A nemzetféltő és nemzetépítő író

„Megírta a maradandót és a felejthetetlent”

„Az őrt álló” szellemi ember

Az írott és a kimondott szó erejét használó elkötelezett ember

Magunk keresése

Albert Gábor: Egy magányos merénylő elmélkedései

Számvetés az értékekkel

Adalékok egy megírandó fejezethez

A Confessio szerzőinek állami és szakmai kitüntetése

Felvette saját személyisége természetes terjedelmét